top of page
Systemisch werk (Familieopstellingen)

Als mens maak je deel uit van een familiesysteem, dat bestaat uit jouw generatie en alle generaties voor en na je. Niet alleen je kinderen, ouders en grootouders behoren hiertoe, maar -kort gezegd- iedereen met wie je hetzelfde bloed deelt. Je familiesysteem oefent een grote invloed uit op je ontwikkeling en vorming als mens, en later ook je functioneren als volwassene. Je bent altijd met dit systeem verbonden. Zelfs als je je op bewust of praktisch niveau hebt losgemaakt van je familiesysteem, spelen er op onbewust niveau vaak verborgen loyaliteiten of patronen die bepalen in hoeverre je (zelf)liefde kunt ervaren en je leven ten volle kunt leven. Hoe beter je je eigen plek inneemt in je systeem, hoe vrijer je bent om de levenskracht van de generaties boven je te ontvangen, en hoe makkelijker het leven doorgaans is. 

Een gezond evenwicht in een familiesysteem is onderhevig aan bepaalde wetmatigheden. In het kort zijn dat:

- Insuiting: iedereen heeft het recht om erbij te horen, niets of niemand wordt buitengesloten.

- Ordening: iedereen neemt de plek aan die hem of haar is toegekomen en dus niet die van een ander (bijv. van de partner, ouders, broers, zussen of kinderen)

- Uitwisseling: er moet in elke relatie een balans zijn tussen geven en nemen.

Hoe werkt het?

In het systemisch werk gaan we op zoek naar de 'wetsovertredingen' in het familiesysteem. Als je voelt dat je niet in je kracht staat, op welke manier dan ook, is het heel waarschijnlijk dat je niet goed op je eigen plek staat. Door middel van het opstellen van jou en je familieleden komen we er achter welke dynamieken er spelen in je familiesysteem. We plegen interventies om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen plek inneemt en zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Het gebeurt heel vaak dat mensen onbewust rondlopen met 'ballast' van iets of iemand uit het familiesysteem. Dit kan in een opstelling teruggegeven worden.

Het veld

Systemisch werk is een energetische werkvorm waarbij we bij het opstellen van het familiesysteem gebruik maken van het morfologische veld, ook wel het wetende veld genoemd. Via dit veld komt informatie over wat er in de onderstroom van een systeem speelt. In een opstelling wordt dit zichtbaar gemaakt door mensen (representanten) die tijdelijk even de plek innemen van een van de familieleden. Mensen die het veld betreden kunnen voelen wat de persoon in kwestie voelt en/of wat zijn positie is in het familiesysteem.

Een opstelling kan ook gedaan worden met poppetjes of andere voorwerpen. Dit werkt net zo goed als 'live' met echte mensen als representanten. 

Systemische coachingsessie

Als je in mijn praktijk komt voor een systemische coachingssessie gaan we samen kijken naar jouw klachten en hoe dit verband houdt met je plek in het familiesysteem. De opstellingen doen we 1-op-1 met poppetjes of met vloerankers. 

INTEGRALE THERAPIE EN COACHING
bottom of page