top of page
NEI-therapie (Neuro-emotionele integratie)
Wat is NEI?

 

NEI is een therapiemethode die zich richt op het opsporen en verhelpen van blokkades en overtuigingen in het onderbewustzijn. Deze worden vaak gecreëerd door onverwerkte emoties of ervaringen uit het verleden, maar kunnen ons denken en voelen in het hier en nu flink beïnvloeden. Ook kunnen ze naar voren komen als fysieke klacht.

Hoe een klacht ontstaat


Het onderbewustzijn is ons energetisch geheugen: het onthoudt alles wat je ooit gezien, meegemaakt en gevoeld hebt. Veel meer dus, dan je eigen bewuste geheugen.
De basis van de meeste klachten is dat een emotie of gebeurtenis niet voldoende is geïntegreerd.


Met integratie wordt bedoeld dat je niet alleen ervaart wat er gebeurt of wat je voelt, maar dat je dit ook kunt duiden, een plek kunt geven. Wanneer de informatie in de hersenen op de juiste manier verwerkt wordt, laat je het los en heb je er geen last van. Wanneer dat niet gebeurt, kan dit nog lang doorwerken.

Een ervaring of emotie hoeft niet uitgesproken traumatisch of groot te zijn om een blokkade te veroorzaken. Vaak maken we bijvoorbeeld in onze kindertijd allerlei (in de ogen van een buitenstaander) ‘kleine’ dingen mee, die toch een grote impact kunnen hebben. Omdat onze hersenen nog in ontwikkeling zijn, en we het nog moeilijk kunnen verwerken/integreren.


Vervolgens wordt onze beleving van de wereld en gebeurtenissen hierdoor beïnvloed, en ontstaan er daardoor nog meer blokkades. Dit kan een leven lang doorwerken, en gebeurt grotendeels onbewust. Ook als volwassene kun je nog dingen ervaren die niet of niet voldoende geïntegreerd raken, en daardoor op dezelfde manier klachten veroorzaken.

Verhelpen van de klacht


Met NEI-therapie kan de integratie die in het verleden niet (voldoende) heeft plaatsgevonden, alsnog worden gedaan. Voor bijna elke klacht is terug te vinden wanneer het is ontstaan, en welke emotie hier bij is achtergebleven. Door dit alsnog te integreren en dus los te laten, gaat energie weer stromen en je systeem gaat aan het werk om de disbalans op te lossen. Ik test daarbij altijd of de NEI-behandeling voldoende is geweest om de klacht te verhelpen. Mochten er aanvullende therapieën of interventies nodig zijn dan komen we hier automatisch op uit.

INTEGRALE THERAPIE EN COACHING
bottom of page